Mogelijk intensiever gebruik oefenterreinen in Soesterberg

Mogelijk intensiever gebruik oefenterreinen in Soesterberg.
Mogelijk intensiever gebruik oefenterreinen in Soesterberg. Afbeelding ter illustratie.

Het gebied in Soesterberg dat omringd is door militaire terreinen van Defensie, staat voor een tijd van verandering: mogelijk gaat er intensiever gebruik gemaakt worden van het oefenterreinen in Soesterberg.

Toenemende militaire activiteit

De rust in Soesterberg is de afgelopen jaren al regelmatig verstoord door explosies en militaire oefeningen. De komende jaren beloven echter nog drukker te worden, aangezien Defensie plannen heeft om de oefenterreinen rondom Soesterberg intensiever te gaan gebruiken en mogelijk zelfs uit te breiden. Deze ontwikkelingen hebben bezorgdheid gewekt bij de gemeente Soest, die zich inzet voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Noodzaak van zorgvuldige afweging

Het ambitieuze voornemen van Defensie raakt niet alleen de directe omgeving van Soesterberg, maar heeft ook bredere implicaties voor de regio. Daarom heeft de gemeente Soest een zienswijze ingediend bij Defensie in Den Haag, waarin zij pleit voor een zorgvuldige afweging van belangen en een integrale aanpak van de ontwikkelingen.

Overlast voorkomen

Een van de belangrijkste zorgen is de mogelijke impact van de uitbreiding van militaire activiteiten op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners en ondernemers in Soesterberg en omgeving. Geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en verstoring van de natuurlijke omgeving zijn slechts enkele van de mogelijke gevolgen die de gemeente wil voorkomen of minimaliseren. Daarnaast wil de gemeente actief betrokken worden bij de planvorming en besluitvorming rondom de uitbreiding van militaire activiteiten, om zo de belangen van haar inwoners te kunnen behartigen. Hoewel Soesterberg het epicentrum is van deze geplande intensivering van militaire activiteiten, kunnen ook inwoners van Zeist, voornamelijk de inwoners van Huis ter Heide en buurtschap Sterrenberg, de impact ervan voelen.

Bezorgdheid verder aangewakkerd

De recente publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door Defensie heeft bezorgdheid aangewakkerd, aangezien deze plannen mogelijk gevolgen kunnen hebben voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals de uitbreiding van industrieterrein Richelleweg en duurzame energieprojecten wind- en zonenergie. De gemeente Soest dringt er daarom bij de Rijksoverheid op aan om de samenleving niet onevenredig te belasten en omwonenden actief te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

In evenwicht

Soesterberg bevindt zich in een uitdagende fase, waarin het cruciaal is om een balans te vinden tussen de belangen van Defensie, de lokale gemeenschap en bredere maatschappelijke doelen. De gemeente Soest benadrukt dat het essentieel is voor alle betrokken partijen om constructief samen te werken en te streven naar een toekomst voor Soesterberg en haar omgeving die zowel evenwichtig als duurzaam is.

1 REACTIE

  1. Laat de kostbare natuur juist nu voorgaan die hebben we allemaal heel hard nodig en we waren zo ver op weg op vliegbasis Soesterberg!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in