600 inwoners van Zeist wanbetaler van zorgpremie

600 inwoners van Zeist wanbetaler zorgpremie

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gedateerd uit eind 2022, blijkt dat Zeist 600 inwoners telt die hun zorgpremie al meer dan zes maanden niet hebben betaald. Dit aantal is 50 minder dan het voorgaande jaar.

Met deze statistieken staat 1,1 procent van alle volwassenen in Zeist, bij het meest recente meetmoment iets meer dan een jaar geleden, bekend met een aanzienlijke premieachterstand. Hoewel dit percentage lager is dan het landelijk gemiddelde, komt het wel overeen met het gemiddelde in de provincie Utrecht.

Van deze groep met een betalingsachterstand zijn 430 personen als wanbetaler geregistreerd. Dit betekent dat zij, in plaats van de gemiddelde maandelijkse premie van 147 euro aan hun eigen verzekeraar te betalen, een premie met een toeslag aan het CAK moeten voldoen. Dat is de instantie die de verhoogde premie bij wanbetalers int. Voor dit jaar bedraagt deze toeslag 175,20 euro. Desalniettemin behouden wanbetalers hun verzekering, waarbij hun eigenlijke verzekeraar de zorgkosten onder dezelfde voorwaarden blijft vergoeden. Onder deze wanbetalers bevinden zich 270 personen die een betalingsachterstand hebben ondanks het feit dat zij zorgtoeslag ontvangen.

Niet betalen betekent niet automatisch wanbetaler

In Zeist zijn er 170 mensen die als ‘goede betalers’ worden beschouwd, volgens het CBS. Deze term verwijst naar personen die, ondanks dat ze zes maanden achterlopen met het betalen van hun zorgpremie, niet automatisch als wanbetaler worden geclassificeerd. Dit komt doordat sommigen van hen direct een betalingsregeling treffen met hun verzekeraar, waardoor ze weer de normale premie kunnen gaan betalen. Daarnaast kunnen mensen die in de bijstand zitten onder bepaalde voorwaarden uit het wanbetalersregime komen.

Minder wanbetalers

Opmerkelijk is dat, ondanks de discussie over armoede en bestaanszekerheid, het totaal aantal Nederlanders met aanzienlijke achterstanden in de zorgpremie in 2022 is afgenomen. Hoewel de afname minder sterk is dan in voorgaande jaren, zijn er nog nooit zo weinig wanbetalers geweest: net onder de 159.000, tegenover 161.000 aan het einde van 2021. Het aantal Nederlanders dat minstens zes maanden achterloopt met betalen, maar niet onder de wanbetalersregeling valt, daalde in 2022 van 81.000 naar 73.000.

Eerder een vangnet

De schijnbare tegenstelling wordt verklaard doordat zorgverzekeraars meer inspanningen leveren om te voorkomen dat mensen een half jaar lang geen premie betalen, aldus een woordvoerder van het CAK. Desondanks worden er meer premieachterstanden overgedragen aan incassobureaus, zoals eerder opgemerkt door ABN Amro, en neemt ook het aantal verzekerden toe dat uit eigen beweging een betalingsregeling aanvraagt. De specifieke aantallen voor Nederland, laat staan voor de gemeente Zeist, zijn niet bekend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in