Voorbereidingsbesluit forensische zorg

Voorbereidingsbesluit forensische zorg
Voorbereidingsbesluit forensische zorg

De gemeente Zeist heeft een voorbereidingsbesluit genomen om de vestiging van forensische zorg, op locaties waar het bestemmingsplan dat nu zondermeer toestaat, te voorkomen. Zeist wil zelf kunnen afwegen welke functies per locatie passend zijn.

De gemeente Zeist kent een grote diversiteit en hoeveelheid aan zorgfuncties: van woonplekken voor kwetsbare ouderen tot zwaardere zorg zoals forensische psychiatrische zorg. Al deze soorten zorg vallen op dit moment in het bestemmingsplan onder de categorie ‘maatschappelijk’ of ‘gemengde voorzieningen’ terwijl de impact op de omgeving heel verschillend is.

Wat is forensische zorg?

Forensische zorg verwijst naar de zorg en behandeling die wordt verleend aan mensen die in aanraking zijn gekomen met het strafrechtelijk systeem vanwege crimineel gedrag of een mentale stoornis. Deze vorm van zorg is gericht op het evalueren, behandelen en begeleiden van individuen die betrokken zijn bij criminele activiteiten, met als doel het verminderen van recidive en het bevorderen van hun herintegratie in de samenleving.

De doelen van forensische zorg zijn vaak tweeledig: het beschermen van de samenleving tegen herhaling van crimineel gedrag en het bieden van de nodige hulp aan individuen om hun gedrag en mentale gezondheid te verbeteren.

Allereerst overleg in Zeist

De gemeente Zeist wil dat het vestiging van zwaardere vormen van zorg alleen mogelijk is als zij hierover zelf een besluit heeft gemaakt en er hierover overleg heeft plaatsgevonden met de samenleving. Dit om mogelijke negatieve effecten op het woon- en leefklimaat te voorkomen.

Nieuwe forensische zorg uitgesloten

De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele grondgebied van Zeist. Hiermee wordt voorlopig de vestiging van nieuwe forensische zorg uitgesloten. De gemeente bereidt een woonzorg visie voor en gaat het omgevingsplan wijzigen. Hierdoor kan de gemeenteraad de afweging maken welke functies onder welke voorwaarden per locatie gewenst zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in