Meer betaalbare woningen!

(vlnr) Camiel Schuurmans, Martin van Bruggen, Laura Hoogstraten, Bert van Oorschot en Gerda Hullegien
(vlnr) Camiel Schuurmans, Martin van Bruggen, Laura Hoogstraten, Bert van Oorschot en Gerda Hullegien

De gemeente Zeist gaat zich nog meer inzetten op betaalbare nieuwbouw, verduurzaming sociale huurwoningen, aandacht voor leefbaarheid en bijzondere doelgroepen.

In 2024 willen de woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Zeist 93 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Daarnaast verduurzamen de woningcorporaties in 2024 ongeveer 842 bestaande huurwoningen door na-isolatie en door het plaatsen van zonnepanelen op woningen en woongebouwen. Dat staat in de prestatieafspraken voor 2024 tussen de beide woningcorporaties en de gemeente Zeist, waar de huurdersorganisaties van de corporaties nauw bij betrokken zijn.

Met deze prestatieafspraken geven partijen aan hoe zij gezamenlijk de ambities en opgaven uit de Woonvisie 2021-2025 willen oppakken en uitvoeren. De nadruk ligt daarbij op het betaalbare huursegment van de woningmarkt. Er gezamenlijk voor zorgen dat de inwoners met lagere inkomens die aangewezen zijn op een betaalbare huurwoning ‘prettig wonen in Zeist’. Dat is de gezamenlijke doelstelling. De woningcorporaties en de gemeente  willen dat bereiken door zich in te spannen voor voldoende betaalbare huurwoningen, gelijke kansen voor mensen die een betaalbare huurwoning zoeken, zorgen voor veilige en leefbare buurten en wijken en het leveren van maatwerk wanneer mensen hun huur niet kunnen betalen.

Betere doorstroom

Er wordt ingezet op nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbare middenhuur-woningen en doorstroming. Dit zodat meer mensen met lagere inkomens een betaalbare huurwoning kunnen vinden. In 2024 start een pilot met een wooncoach voor ouderen. Het doel is om ouderen te helpen bij hun zoektocht naar een passende woning  om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Een woonzorgvisie

In 2024 gaat de gemeente Zeist aan slag met het opstellen van een woonzorgvisie. Naast ouderen zijn er steeds meer doelgroepen met lagere inkomens die naast het zelfstandig wonen een bepaalde mate van zorg nodig hebben. Wat daarvoor nodig is aan wonen, zorg en welzijn gaat de gemeente met diverse partijen in kaart brengen. Voor passende en betaalbare huurwoningen is de inbreng van en samenwerking met de woningcorporaties van groot belang.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in