Omgevingswet van kracht!

Omgevingswet van kracht!
Omgevingswet van kracht!

Op 1 januari 2024 is in Nederland de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving.

De nieuwe wet voegt tientallen wetten samen en vereenvoudigt de regels voor initiatieven in de leefomgeving. De Omgevingswet stimuleert ook dat inwoners actiever en eerder worden benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Ontwikkelingen worden bovendien in samenhang benaderd, met een Tweede Omgevingsvisie en een Omgevingsplan voor de hele gemeente Zeist.

Inwoners en initiatiefnemers krijgen met de Omgevingswet te maken als zij iets willen veranderen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld als zij plannen hebben om hun huis te verbouwen, een evenement willen organiseren of een loods willen laten plaatsen naast een bedrijfspand. Voortaan moet een vergunning worden aangevraagd via een vernieuwd loket www.omgevingswet.overheid.nl en kunnen zij advies over de haalbaarheid van een plan inwinnen tijdens een ruimtelijk vooroverleg.

Participatie

Inwoners krijgen ook met de Omgevingswet te maken wanneer iemand anders iets wil veranderen in hun leefomgeving. De Omgevingswet stimuleert dat inwoners actiever en eerder worden benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in de fysieke leefomgeving.

Wethouder Angèle Welting: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij projecten, zodat zij invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling van hun wijk of buurt. Zij kennen hun leefomgeving immers het beste. Het vormgeven van onze gezamenlijke leefomgeving dat doen wij het liefste samen.

Om er zorg voor te dragen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan participatie zijn er kwaliteitseisen voor participatie geformuleerd in het ‘Afwegings-en Toetsingskader Participatie Omgevingswet’. Dit kader wordt in 2024 vervangen door een Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers. Uiteraard stelt de gemeente dit document op in participatie met belanghebbenden.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De gemeente Zeist staat voor belangrijke keuzes over de toekomst van onze leefomgeving. Er zijn ontwikkelingen en ambities op thema’s zoals wonen, duurzame energie, mobiliteit en gezondheid. In de Tweede Omgevingsvisie Zeist beschrijft de gemeente de lange termijnvisie (tot 2050) en keuzes voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De Eerste Zeister Omgevingsvisie wordt hiervoor als basis gebruikt.

De regels die gelden voor de fysieke leefomgeving komen te staan in een Omgevingsplan. Ook deze documenten worden opgesteld in samenspraak met inwoners en samenwerkingspartners tijdens een participatietraject. Het streven is om tot een Handvat Participatie, een Tweede Omgevingsvisie en een Omgevingsplan te komen die worden gedragen door de samenleving en die inspireren, verbinden en uitnodigend zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Implementatie van de Omgevingswet 2024-2032

In het plan van aanpak voor de verdere implementatie van de Omgevingswet na 1 januari zijn ook twee burgeramendementen meegenomen die de raad in mei 2023 heeft aangenomen. In februari spreekt de gemeenteraad over het plan van aanpak tijdens een ronde tafel en debat, waarna op 26 maart de besluitvorming volgt.

Periode van gewenning

De zorgvuldige voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, betekent niet dat alles in één keer goed zal gaan. De nieuwe manier van werken vraagt een periode van gewenning bij iedereen: ambtenaren, partnerorganisaties, inwoners, initiatiefnemers, college en raad. Daarom evalueert de gemeente regelmatig en sturen wij zo nodig snel bij.

Wil je meer informatie? Kijk dan op https://www.zeist.nl/omgevingswet

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in