Gemeente Zeist staakt zoektocht naar windmolens

Gemeente Zeist staakt zoektocht naar windmolens
Gemeente Zeist staakt zoektocht naar windmolens

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Zeist heeft de gemeenteraad voorgesteld om te stoppen met het onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens binnen de gemeentegrenzen.

Dit besluit is genomen omdat de drie eerder onderzochte locaties momenteel niet haalbaar blijken. Indien er in de toekomst significante veranderingen optreden in technieken of normen, kan de mogelijkheid om windmolens te plaatsen opnieuw worden onderzocht. De gemeenteraad zal deze zomer een besluit nemen over het voorstel van het college.

Drie locaties ongeschikt bevonden

Uit eerder onderzoek kwamen drie potentiële locaties naar voren: de A12/spoorzone, Kamp van Zeist en het weidegebied bij Brugakker/Couwenhoven. In de A12/spoorzone werd enkele jaren geleden een verkenning gestart naar de mogelijkheid voor windmolens, maar deze werd in 2022 gepauzeerd vanwege onduidelijkheid over geluidsnormen. Kamp van Zeist is al bestemd voor herinrichting tot natuur, waardoor windmolens hier niet mogelijk zijn. Het weidegebied bij Brugakker/Couwenhoven, dicht bij de bebouwde kom en grenzend aan Bunnik, werd enkele jaren geleden uitgesloten van verder onderzoek.

De provincie Utrecht heeft eind 2023 de milieueffecten van deze drie locaties onderzocht. Geen van deze locaties werd door de provincie opgenomen in de lijst met ‘meest kansrijke locaties voor windenergie’. Mede op basis van deze bevindingen concludeert het college dat windmolens in de huidige omstandigheden niet haalbaar zijn binnen de gemeente Zeist. De optie voor kleine of innovatieve windmolens voor eigen gebruik blijft wel open.

Verantwoordelijkheid voor duurzame energie

Zeist maakt deel uit van de regio RES-U16, waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de opwek van duurzame energie. Wethouder duurzaamheid Wouter Catsburg geeft aan dat het college, ondanks het afblazen van de zoektocht naar windmolens, op andere manieren bijdraagt aan de regionale doelen. “Het is spijtig dat windmolenlocaties in Zeist niet haalbaar zijn, maar het college wil op andere wijzen graag zijn verantwoordelijkheid nemen en aan de regionale doelen blijven bijdragen,” aldus Catsburg.

Alternatieve duurzame initiatieven

Om deze verantwoordelijkheid te onderstrepen, heeft de gemeente Zeist onlangs besloten voor ruim 3 miljoen euro aandelen te kopen in Stedin, een belangrijke speler in de energietransitie. Daarnaast streeft de gemeente naar de aanleg van 35 hectare aan zonnevelden. Momenteel onderzoekt een initiatiefnemer de mogelijkheid om twee zonnevelden met een totale oppervlakte van 13 hectare aan te leggen.

Verder werkt de gemeente mee aan een onderzoeksboring door EBN, bedoeld om de ondergrond in kaart te brengen en daarmee de kansen voor aardwarmte in de regio te evalueren. Deze projecten passen binnen de bredere strategie van Zeist om duurzame energieopwekking te stimuleren en bij te dragen aan de regionale en nationale klimaatdoelen.

Toekomstige mogelijkheden

Hoewel het huidige besluit het einde markeert van de zoektocht naar geschikte locaties voor windmolens in Zeist, blijft de deur openstaan voor toekomstige ontwikkelingen. Als technieken of normen aanzienlijk veranderen, kan het moment komen om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente. Voorlopig zet Zeist echter in op andere vormen van duurzame energieopwekking om zo haar bijdrage aan de energietransitie te leveren.

Het voorstel van het college zal deze zomer door de gemeenteraad worden besproken, waarna een definitief besluit zal volgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in