Bodemonderzoek tot zeventig meter diep

Bodemonderzoek tot zeventig meter diep
Bodemonderzoek tot zeventig meter diep

Recentelijk zijn er op de voormalige Vliegbasis Soesterberg belangrijke stappen gezet in het bodemonderzoek naar verontreiniging met PFAS. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, vormt een cruciale voorbereiding op de sanering van de bodem.

Boringen tot zeventig meter

Op de voormalige brandweerkazerne, de oude tankplaats en nabij de landingsbaan ter hoogte van het Nationaal Militair Museum zijn in totaal elf boringen uitgevoerd, met dieptes variërend van tien tot zeventig meter. Tijdens deze boringen zijn grondmonsters verzameld en naar het laboratorium gestuurd voor analyse. Daarnaast zijn er peilbuizen geplaatst om grondwater te monitoren en te analyseren op verontreiniging.

Tweeledig doel onderzoek

Het doel van dit bodemonderzoek is tweeledig: ten eerste om inzicht te krijgen in de verspreiding van de verontreiniging in zowel de grond als het grondwater, en ten tweede om te begrijpen hoe PFAS zich gedraagt in de bodem. Deze informatie is essentieel voor het opstellen van een effectief saneringsplan, dat naar verwachting eind 2024 gereed zal zijn.

Het is van groot belang dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden zorgvuldig rekening wordt gehouden met de natuurwaarden op Park Vliegbasis Soesterberg. Daarom zal de sanering op een milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd, met minimale verstoring van het ecologische evenwicht in het gebied.

Ook leerproces voor andere locaties

De resultaten van het bodemonderzoek zullen niet alleen van toepassing zijn op de voormalige Vliegbasis Soesterberg, maar kunnen ook waardevolle inzichten opleveren voor vergelijkbare locaties elders in Nederland waar sprake is van PFAS-verontreiniging. Het is een belangrijke stap in de richting van een schonere en veiligere leefomgeving voor ons allemaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in